Försäljningsvillkor fr 22-03-16

Villkor för vår kommissionsförsäljning

 Gäller från 2022-03-16


Då en person (i avtalet kallad kunden) lämnar egendom (i avtalet kallad varor) till Kiddo Malmö med org nr 19861124-0824 (i avtalet kallad Kiddo) ingår parterna ett avtal och följande villkor godkännas:

I Kiddo’s kundregister skapas ett kundkonto där kundens namn, personnummer och kontaktuppgifter registreras.
Där sparas relevant information om kundens inlämnade varor, försäljning och kommission.

Vid inlämningstillfället erhåller kunden ett kvitto och kopia på försäljningsvillkoren. Efter inlämning har kunden inte rätt att begära tillbaka sina varor.


Kiddo äger full rätt att välja vilka varor som tas in till kommissionsförsäljning samt prissätta dessa. Varor som kunden lämnar in ska vara hela, rena och fungerande. I de fall varor kräver lagning, tvätt eller nya batterier tillfaller hela förtjänsten av försäljningen Kiddo.


Under försäljningsperioden 1 år hålls kundens varor till försäljning under en tid som Kiddo anser rimlig.
Bortvalda och osålda varor lämnar Kiddo till utvalda välgörenhetsorganisationer.


Utgående kommission: Trettio procent (30 %) för samtliga varor.


Vid stöld, svinn eller skada på vara ersätts kunden motsvarande varans kommission beräknat på förmodat försäljningspris.


Utbetalning av kommission görs till angivet bankkonto efter att kund har begärt utbetalning.


Intjänad kommission finns regstrerad på kundkontit i 24 månader, därefter förfaller kommissionen.
12 månader efter senast avslutade försäljningsperiod inaktiveras kundkontot och kundens personuppgifter raderas från Kiddo’s kundregister.


Utöver vad som regleras i dessa villkor gäller Kommissionslagen (SFS nr: 2009:865) var kunden
omnämns som kommittent och Kiddo som kommissionär.


Kiddo hanterar personuppgifter i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR.
Dina kontaktuppgifter kan även användas i informations- och marknadsföringssyfte, dock aldrig av tredje part.Tidigare försäljningsvillkor

Villkor t.o.m 2022-03-15 - finns här.

Villkor t.o.m. 2019-11-30 - finns här.